BMI Räknare

Räkna ut bmi för barn, män, kvinna. Ange din vikt (kg / pund) och ange sedan din längd (CM/ FOOT/ TUM). Klicka nu på Räkna BMI, för att få resultatet.


Ditt BMI är:
Du är:

BMI kalkylator formel: BMI = vikt (kg) / (höjd (m))^2

BMI tabell för vuxna

Detta är Världshälsoorganisationens (WHO) rekommenderade kroppsvikt baserat på BMI-värden för vuxna. Den används både för män och kvinnor, 20 år eller äldre.

BMI tabell för vuxna
Klassificering BMI-intervall - kg/m2
Mycket Undervikt < 16
Måttlig Undervikt 16 - 17
Lätt Undervikt 17 - 18.5
Normal 18.5 - 25
Övervikt 25 - 30
Fetma Klass I 30 - 35
Fetma Klass II 35 - 40
Fetma Klass III > 40

BMI tabell för barn och tonåringar, ålder 2-20

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar BMI-kategorisering för barn och tonåringar mellan ålder 2 och 20 år.

Kategori Percentil intervall
Undervikt <5%
Frisk vikt 5% - 85%
Risk för övervikt 85% - 95%
Övervikt >95%